Kredi Biznesi

Kredia per biznes u ofron të gjithë sipërmarrësve mundësinë për të zhvilluar aktivitete të reja apo për të zgjeruar biznesin e tyre ekzistues. Ne e kemi dizajnuar këtë produkt me qëllim të ju ofrojmë kushte të favorshme për të kapitalizuar projektet tuaja!

Në IMF KosInvest, kuptojmë se financimi është elementi kyç i suksesit të një biznesi. Prandaj, ne kemi përqendruar përpjekjet tona në hartimin e një produkti kreditor për të përmbushur qëllimet e biznesit tuaj. Ne ju ofrojmë këshillë dhe ndihmë gjatë gjithë procesit të aplikimit për kredi, për të siguruar që ju të keni një eksperiencë të lehtë dhe të suksesshme.

Kredia për Biznes në IMF KosInvest vjen me kushte dhe mundësi të jashtëzakonshme për ju. Ne ju ofrojmë një shumë të përshtatshme për financim si dhe mundësi të përshtatshme për afatin e kthimit të kredisë. Jemi të angazhuar për të mbështetur zhvillimin e bizneseve në Kosovë si dhe për të kontribuar në rritjen e ekonomisë së vendit. Bashkohuni me ne dhe ndihuni të sigurtë në rrugëtimin e rritjes dhe suksesit të biznesit tuaj.

Afatet dhe Kushtet e kredisë

Shuma: 100-10.000 €
Afati i kredisë: 3-60 muaj