Rreth Nesh

IMF KosInvest është institucion mikrofinanciar i licencuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës dhe që operon brenda rrjetit të udhëhequr nga VisionFund International, një plotësues mikrofinanciar i World Vision International.

Në IMF KosInvest, misioni ynë është i qartë: të promovojmë përfshirjen financiare për komunitetet që jetojnë në Republikën e Kosovës dhe të ngrisim standardet e tyre të jetesës. Ne punojmë vazhdimisht për të ndërtuar një mjedis ku qasja në kredi dhe shërbime financiare është e hapur dhe transparente për të gjithë, duke i fuqizuar individët të bëhen pjesë e zhvillimit ekonomik dhe të rritjes së tyre personale.

Vizioni ynë është i përqendruar në ndihmën e komuniteteve të margjinalizuara ekonomikisht dhe jemi të përkushtuar për të ofruar shërbime financiare të qëndrueshme që përmirësojnë kushtet e tyre të jetesës. Për të arritur këtë, ne mbajmë një set parimesh themelore organizative, duke përfshirë transparencën, integritetin, kompetencën dhe profesionalizmin. Këto parime udhëheqin veprimtarinë tonë dhe sigurojnë që ofrojmë shërbime të jashtëzakonshme me një ndjenjë të thellë përgjegjësie.

Përmes gamës së gjerë të produkteve dhe shërbimeve kreditore, synojmë të fuqizojmë individët, komunitetet, sipërmarrësit dhe bizneset e vogla të tejkalohen sfidat financiare dhe të ndërtojnë një bazë të qëndrueshme për sukses. Ne punojmë për të krijuar ndikim të rëndësishëm, për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të kontribuar në zhvillimin e përgjithshëm të komuniteteve të Kosovës.

Bashkohuni me ne në këtë udhëtim të transformimit, duke punuar së bashku për të krijuar një shoqëri më të përfshirë dhe më të pasur. Përjetoni ndryshimin që MFI KosInvest sjell me angazhimin tonë të pandërprerë për fuqizimin financiar, përgjegjësinë sociale dhe përparimin e qëndrueshëm.

Qëllimi Ynë

Institucioni MikroFinanciar KosInvest ka për qëllim që të:

Stimulojë zhvillimin ekonomik në nivelin lokal dhe qendror

Krijoj vende të reja pune

Fuqizojë gratë ndërmarrëse

Rrisë bashkëveprimin në mes të komuniteteve