Përgjegjshmëria

Mbrojtja e të rriturve dhe fëmijëve

Mbrojtja e të rriturve vulnerabël, duke përfshirë klientët dhe fëmijët dhe stafin tonë është themelor për VisionFund - KosInvest. Në qendër të gjithçkaje që bëjmë është përkushtimi ynë Mos bëni dëm.

Si ofrues i mikrofinancës i World Vision, VisionFund ka zero tolerancë ndaj incidenteve të dhunës ose abuzimit ndaj të rriturve dhe fëmijëve në komunitetet ku ne shërbejmë, ose të kryera nga stafi ynë ose të tjera të lidhura me operacionet tona.

Mësoni më shumë rreth politikës sonë të mbrojtjes këtu.

Raportoni një shqetësim

Raportoni një shqetësim

Ne inkurajojmë këdo që ka shqetësime, qoftë për sjelljen e stafit të VisionFund ose për çdo abuzim të të rriturve, duke përfshirë klientët në komunitetet ku operon VisionFund për të raportuar nëpërmjet Linjës telefonike e integritetit dhe mbrojtjes (bilbilfryrës). këtu ose telefono grumbullo këtu ose telefono institucionin.

Raportet e incidentit mund të bëhen edhe me email këtu.