Programi I Praktikës

Institucioni Mikrofinanciar KosInvest prej disa vitesh ka krijuar programin e praktikës me anë të së cilës synon që të ofrojë mundësi angazhimi për të rinjët që dëshirojnë të  fillojnë karrierën e tyre në sektorin mikrofinanciar. Andaj, IMF KosInvest është e përkushtuar që të ju hap dyert të rinjëve të motivuar që të zhvillohen profesionalisht dhe të konsolidojnë njohuritë e tyre përmes përvojës teorike dhe praktike. Për më shumë, përmes programit të praktikës, praktikantët do të kenë mundësi që të mësojnë nga afër se si funksionin një institucion mikrofinanciar, duke u përfshirë në degët e KosInvest si dhe departamentet e zyrës qëndrore.

Për tu bërë pjesë e programit të praktikës, kandidatët duhet të:

  • Jenë student të vitit të fundit apo të diplomuar
  • Kenë motivmin dhe dëshirën për tu zhvilluar në sektorin microfinanciar;
  • Kenë njohuri analitike dhe aftësi komunikuese

Për tu bërë pjesë e programit të praktikës, duhet të dorzohen këto dokumente tek departamenti i Burimeve Njerëzore ose në postën elektronike ; kosinvest@wvi.org

  • CV (Curriculum Vitae)
  • Letër motivuese
  • Certifikatën e notave
  • Referencat