Karriera

Institucioni MikroFinanciar KosInvest ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë të interesuarit të cilët besojnë në vlerat dhe parimet e institucionit.

Për më shumë, ne ju ofrojmë një ambient sfidues dhe kreativ të punës. Përmes sistemit online, KosInvest ju mundëson të aplikoni për vendet e lira të punës, duke marrë në konsideratë; njohurit, përvojën dhe aftësit e kërkuara për pozitën e caktuar.