Kredi për Blegtori

Të gjithë fermerët e interesuar të cilët kanë nevoj për të bërë shtim në numrin e gjedheve mund të aplikojnë për mbështetje nga KosInvest përmes Kredisë për Blegtori.

Afatet dhe Kushtet e kredisë

Shuma: 1000-8500 €
Afati i kredisë: 12-60 muaj