Rrëfime të Klientëve

Rrëfimi për Shpërblim Pllanen

Shpërblim Pllana është një mikro ndërmarrës i ri i cili falë punës së palodhëshme ka arritur që të krijojë një biznes të qëndrueshëm duke i punësuar të gjithë familjarët e tij. Veprimtaria e tij është e lidhur me sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë respektivisht.

Lexo më shumë...

Emrrullah Salihu përfitues i dy kredive nga IMF KosInvest

Emrrullah Salihu, jeton në fshatin Papaz, pranë qytetit të Ferizajit. Është përfitues i dy kredive nga institucioni mikrofinanciar KosInvest, dhe brenda një periudhe të shkurtë kohore ka arritur që krijojë një veprimtari të qëndrueshme duke furnizuar tregun vendor me qumësht të freskët si dhe duke i siguruar punësim anëtarëve të familjës së tij.

Lexo më shumë...