Kredi Bujqësore

Jeni të interesuar që të zgjeroni fermën tuaj? Furnizoheni me farë apo pajiseni me makineri modern bujqësore? Atëherë, KosInvest ju ofron zgjidhje ideale përmes Kredisë bujqësore. Procedurat e aplikimit janë tejet të thjeshta, mjafton që të thërrisni në telefon apo të na vizitoni në njërën nga degët e KosInvest, dhe prej aty zyrtarët tone do e shqyrtojnë kërkesën tuaj!

Afatet dhe Kushtet e kredisë

Shuma: 100-10.000 €
Afati i kredisë: 3-60 muaj