Njoftim!

Të nderuar klient

KosInvest njofton të gjithë klientët e saj se zyret tona janë duke funksionuar normalisht dhe janë marrë të gjitha masat adekuate sipas udhëzimeve nga Qeveria e Republikës së Kosovës.Të gjitha degët tona janë pajisur me mjete dezinfektuese si dhe është angazhuar kompani profesionale për dezinfektimin e hapësirës dhe ambientit të punës. Perjashtim bënë vetëm zyrja në komunën e Vitisë e cila për shkak të karantinës mbetet e mbyllur deri në vendimin e ardhshëm.
Kërkohet nga të gjithë klientët që gjatë shërbimeve në degët tona, t’i përmbahen rregullave të kërkuara për siguri.
Të gjithë klientët e në veqanti klientët e komunave Viti, Klinë dhe Malishevë, inkurajohen që pagesat e kësteve të bëhen online në BPB dhe RBKO ndërsa klientët në qytete e tjera mund të bëjnë pagesat në bankat që jemi partner.
Po ashtu inkurojme klientet që aplikimi për kredi të bëhet online në linkun: https://www.kosinvest.org/apliko-online/, po ashtu mund të vizitoni degët tona.
Për cdo informatë shtesë, ju lutem kontaktoni degën tuaj të cilën e gjeni në linkun: https://www.kosinvest.org/Home/About
Për ndryshimet në ditët në vijim do të ju mbajmë të informuar në kohë.

Ju dëshirojmë shëndet juve dhe familjeve tuaja!