Njoftim për shtyrje të kësteve kreditore

Njoftim për shtyrje të kësteve kreditore

Të nderuar klient

Me vendim të Qeverisë dhe Bankës Qendrore të datës 16 mars 2020 bazuar në situatën e krijuar në vend si rezultat i pandemisë me virusin Covid 19, mbi shtyrjen e kësteve të kredisë për kredimarrësit të cilët kanë vështirësi në pagesat e rregullta të kësteve kreditore, IMF KosInvest për mbështetjen e klientëve në tejkalimin e situatës së krijuar si pasojë e virusit COVID19 njofton se të gjithë klientët e prekur nga situate e krijuar mund te drejtojnë kërkesën e tyre për shtyerje të pagesës së kësteve të kredisë, nëpërmjet linkut më poshtë ku edhe duhet te specifikojnë arsyen e kërkesës për shtyrjen e kësteve kreditore:

Kliko: https://www.kosinvest.org/apliko-per-te-shtyer-kestin-e-kredise/

Në pamundësi të parashtrimit të kërkesës elektronike, kërkesën mund të bëni edhe përmes telefonit apo e-mailit të IMF KosInvest.
Parashtrimi i kërkesës përmes telefonit bëhet në numrat e telefonit:
Prishtinë:         +38338240664/ +3833824272724
Ferizaj:           +383290324540
Gracanice:         03865359
Prizren:            +383 29 225 285
Rahovec:          +38129277173
Vushtrri:           +383 28 573 310
Drenas:         +383 44377477
SQARIM: Të gjithë klientët nga Komuna e Vitis mund të lajmërohen në degën e Ferizajit.

Parashtrimi I kërkesës përmes e-mailit bëhet përmes e-mail adresës kosinvest@wvi.org duke plotësuar informatat personale (emri, mbiemri, numri personal) dhe arsyeja e shtyerjes së këstit.

Për informata shtesë ju lutemi referohuni në web faqen zyrtare të BQK-së për të lexuar lajmin e plotë mbi këtë vendim:
https://bqk-kos.org/?id=104&I=1726