Ftesë për ofertë – Shërbim për mbledhje të kredive jo-performuese

Ftesë për ofertë – Shërbim për mbledhje të kredive jo-performuese

KosInvest është një degë e VisionFund International (VFI), e cila për më shumë se një dekadë, ka përmirësuar jetën e fëmijëve në të gjithë botën në zhvillim, pasi ofrojmë kredi të vogla dhe shërbime të tjera financiare për familjet që luftojnë varfërinë.

Si filial mikrofinancë e World Vision, organizata më e madhe e lehtësimit, zhvillimit dhe avokimit të krishterë në botë, VisionFund punon në 28 vende përmes rrjetit tonë të institucioneve të mikrofinancave të ndërlidhura (MFI) të vendosura në të gjithë globin në Afrikë, Azi, Amerikën Latine dhe Evropën Lindore. Ne ndikojmë në jetën e mbi 4 milion fëmijëve çdo vit.

Duke ndarë të njëjtin vizion si World Vision, VisionFund kërkon të sigurojë jetën në të gjithë plotësimin e tij për fëmijët pasi prindërit e tyre marrin kredi të vogla, përmirësojnë bizneset e tyre dhe rrisin aftësinë e tyre për t’u kujdesur për fëmijët e tyre pasi të ardhurat familjare shumohen.  

IMF “KosInvest’ është e hapur për pranimin e ofertave nga kompanitë për shërbimin e mbledhjes së kredive jo-performuese.

 

Dorëzimi i ofertave bëhet përmes  postës elektronike: kosinvest@wvi.org

Afati i dorëzimit të ofertës: 25 Qershor 2020, e   Enjte, 15:00h

Dokumentet që duhet bashkangjitur ofertës janë:

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit;
  • Pasqyrat e bilancit të të ardhurave për 3 vitet e fundit;
  • Raportet e audimit për 3 vitet e fundit (nëse i posedoni);
  • Pëlqimin për verifikimin e historisë kreditore të kompanisë;
  • Shëno personin përgjegjes të kompanis partnere:

Emri dhe mbiemri: ____________; Adresa: ___________; Numri personal: ____________

 

Pas pranimit të dokumentacionit të lartëcekur, në afat kohor prej 24 orësh do të pranoni:

  • Formularin për Personat e Ekspozuar Politikisht (PEP) dhe
  • Deklaratën e konfidencialitetit.