Një storie e suksesit

Një storie e suksesit

Insitucioni Mikrofinanciar KosInvest prej disa vitesh tashmë ka krijuar një traditë të programit të praktikës. Objektivi kryesor i këtij programi, është punësimi i të rinjëve, të cilët tregojnë nivele të larta motivimi dhe dëshirë për të punuar në mjedisin mikro financiar. Andaj, puna e palodhshme shpërblehet gjithmonë tek ne. Këtë rast më së miri e dëshmojnë Ali Salihu dhe Mërgim Lipovica të cilët pas performancës së shkëlqyer në programin tre mujor të praktikës, arritën të fitojnë kontrata të rregullta pune duke u bërë pjesë e stafit të IMF KosInvest.
Ne jemi të përkushtuar ndaj përgjegjësisë sociale dhe mirëpresim të rinjtë e kualifikuar që të aplikojnë për programin e praktikës, përmes të cilës ata mund të fitojnë përvojë të vlefshme në degët tona apo departamentet e zyrës qendrore. Eksperiencë kjo, e cila mund të kthehet në mundësi reale punësimi.