IMF KosInvest lanson produktin më të ri kreditor

IMF KosInvest lanson produktin më të ri kreditor

Institucioni Mikrofinanciar KosInvest ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me kompaninë N.T Agrogold për furnizim me gjedhe të racës së pastër Red Holstein dhe Holstein Friesian.

Nga tash e tutje, IMF KosInvest lanson produktin më inovativ në tregun e Kosovës “Kredin për Blegtori”, duke i’u mundësuar të gjithë klientëve të interesuar financim me bagëti.